Kenia PVOC Cert

breve introdución

A Oficina de Normas de Kenia (KEBS) o 29 de setembro de 2005 comezou a exportar produtos e a verificación da conformidade con estándares antes de que (verificación previa á exportación da conformidade coas normas, denominada PVOC) planifique unha aplicación ao exportador de produtos específicos. Avaliación da conformidade e Procedementos de verificación, para garantir a calidade dos produtos importados e a saúde e a seguridade de Kenia e a protección ambiental nos regulamentos técnicos de Kenia e normas obrigatorias ou estándares equivalentes aprobados. envío.

kEBS