Japan TELECOM Cert

breve introdución

O acto de radio require a aprobación do modelo (é dicir, a certificación de conformidade técnica) dos equipos de radio especificados. A certificación é obrigatoria e o organismo de certificación é un organismo de certificación rexistrado recoñecido polo MIC na área de equipos de radio designada. TELEC (Centro de Enxeñaría de Telecomunicacións) é o principal organismo de certificación rexistrado de certificación de conformidade de equipos de radio en Xapón.

telecom