Grego EAOT Cert

breve introdución

Nome do organismo nacional de certificación: ORGANIZACIÓN HELLENICA DE NORMALIZACIÓN (ELOT), o período de validez do certificado é de 3 anos

Natureza: VoluntariaRequisitos: seguridadeTensión: 220 vacFrecuencia: 50 hzMembro do sistema CB: si

evot