Certificado RoHS da Unión Europea

breve introdución

RoHS é unha norma obrigatoria establecida pola lexislación da Unión Europea e o seu título completo é a directiva de substancias perigosas que restrinxe o uso de determinadas substancias perigosas en equipamentos eléctricos e electrónicos. A norma implantouse formalmente desde o 1 de xullo de 2006. Utilízase principalmente para regular os estándares de materiais e procesos dos produtos eléctricos e electrónicos para facelo máis propicio para a saúde humana e a protección ambiental. A norma ten como obxectivo eliminar o chumbo, o mercurio, o cadmio, o cromo hexavalente, os bifenilos polibromados e os éteres difenílicos polibromados dos produtos eléctricos e electrónicos.

core_icons8