CEBEC Cert de Bélxica

breve introdución

CEBEC é a marca de certificación de seguridade de Bélxica.O certificado non ten período de vixencia, pero caducará coa actualización da norma correspondente.Despois diso, a organización CEBEC debe solicitar de novo a renovación do certificado

Natureza: segundo categoría de produtoRequisitos: seguridadeInspección de fábrica: si Tensión: 230 vacFrecuencia: 50 hzMembro do sistema CB: si

CEBEC