Brasil UCIEE Cert

breve introdución

A partir do 1 de xullo de 2011, todos os produtos eléctricos domésticos e relacionados (como caldeiras, ferros de ferro, aspiradoras, etc.) vendidos en Brasil deben ter unha certificación obrigatoria do INMetro, segundo o Decreto 371 emitido por Brasil.O capítulo III da lei prevé a certificación obrigatoria dos electrodomésticos e as probas dos produtos realízanse en laboratorios acreditados polo INMETRO, cada un cun alcance designado para o produto.

Actualmente, a certificación do produto de Brasil divídese en certificación obrigatoria e certificación voluntaria de dous tipos.A certificación obrigatoria dos produtos inclúe equipos médicos, interruptores automáticos, equipos para uso en lugares perigosos, enchufes domésticos, interruptores domésticos, fíos e cables e os seus compoñentes, balastos de lámpadas fluorescentes, etc. Esta certificación debe ser realizada por un organismo de certificación recoñecido. por INMETRO.Outra certificación non é aceptable.

UCIEE