Australian GEMS Cert

breve introdución

Australia e Nova Zelandia publicaron a Lei de normas mínimas de invernadoiro e enerxía de 2012 (GEMS), que entrou en vigor o 1 de outubro de 2012. As novas normativas e GEMS non só cobren a política principal anterior: estándares obrigatorios de baixo rendemento enerxético (MEPS) e eficiencia enerxética. etiquetas (ERLS), así como o programa de eficiencia enerxética dos equipamentos (E3) e ampliar a eficiencia enerxética para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e mellorar a categoría de eficiencia da utilización da enerxía, orientación ás empresas e consumidores na perspectiva do ciclo de vida do produto completo con baixo contido. custo corrente, faga a mellor opción.
A partir de outubro de 2012, a certificación GEMS en Australia e Nova Zelanda substituirá gradualmente a certificación MEPS en Australia pola certificación GEMS en eficiencia enerxética. O novo período de transición de certificación de eficiencia enerxética australiana é o 1 de outubro de 2012, o 30 de setembro de 2013. Para os produtos que solicitaron Certificación MEPS, a conversión gratuíta á certificación GEMS está permitida durante o período de transición. Despois do período de transición, a certificación MEPS deixará de ser recoñecido. A certificación GEMS é obrigatoria.Os produtos baixo control deben estar certificados por GEMS antes de poder vendelos no mercado e o solicitante debe ser unha empresa rexistrada localmente en Australia.

GEMS