Certificado EESS australiano

breve introdución

A) dividirase en tres niveis, nivel 1, nivel 2 e nivel 3; B) os produtos previamente definidos como categoría obrigatoria clasifícanse como nivel 3, e os produtos dentro do ámbito da categoría non obrigatoria clasifícanse como nivel 1; C ) enumerados na AS/NZS 4417.2: produtos eléctricos no ámbito da clase de 2012 na clase de nivel 2 e nivel 3 desde o 1 de marzo de 2013, todos os provedores de Australia como provedores responsables da fabricación local ou produtos de importación dentro da gama de produtos pertinentes. información nun rexistro do sistema EESS, a responsabilidade do provedor debe estar en Australia ou en Nova Zelanda. As entidades comerciais de todo tipo doutros produtos eléctricos vendidos en Australia e Nova Zelanda deben estar marcados no produto cando o RCM marca todos os provedores e o nivel 2 clase, tres tipos de produtos deben ser rexistrados na base de datos de rexistro nacional.n base de datos.

EESS