Alxeria CoC Cert

breve introdución

Certificado de conformidade do certificado de conformidade do programa de avaliación da conformidade do produto alxerino de Qualidade des Marchandises o obxectivo principal do programa é

1. Garantir que os produtos cumpren as normas técnicas e as normas obrigatorias (ou as súas equivalentes) aplicables a Alxeria.

2. Garantir os requisitos dos consumidores alxerinos en materia de calidade do produto, hixiene e seguridade, protección ambiental, etc.

3. Evitar que os produtos non cualificados e os falsos entren en Alxeria.

Coc